CdZnTe wafer

Cadmium Zinc Telluride (CdZnTe hoặc CZT) là một chất bán dẫn mới, cho phép chuyển đổi bức xạ thành điện tử hiệu quả, nó chủ yếu được sử dụng trong chất nền epit wax màng mỏng hồng ngoại, máy dò tia X và máy dò tia Gamma, điều chế quang học laser, cao pin mặt trời hoạt động tốt và các lĩnh vực công nghệ cao khác.

  • CdZnTe (CZT) Wafer

    Cadmium Zinc Telluride (CdZnTe hoặc CZT) là một chất bán dẫn mới, cho phép chuyển đổi bức xạ thành điện tử một cách hiệu quả, nó chủ yếu được sử dụng trong chất nền màng mỏng hồng ngoại, máy dò tia X và máy dò tia Gamma CdZnTe.
  • CZT Detector

    PAM-XIAMEN provides CZT based detectors by solid-state detector technology for x-ray or gamma-ray,which has better energy resolution compared with scintillation crystal based detector, including CZT Planar Detector,CZT Pixilated Detector,CZT Co-Planar Gri