CdZnTe wafer

Cadmium Zinc Telluride (CdZnTe hoặc CZT) là một chất bán dẫn mới, cho phép chuyển đổi bức xạ thành điện tử hiệu quả, nó chủ yếu được sử dụng trong chất nền epit wax màng mỏng hồng ngoại, máy dò tia X và máy dò tia Gamma, điều chế quang học laser, cao pin mặt trời hoạt động tốt và các lĩnh vực công nghệ cao khác.

  • CdZnTe (CZT) Wafer

    Cadmium Zinc Telluride (CdZnTe hoặc CZT) là một chất bán dẫn mới, cho phép chuyển đổi bức xạ thành điện tử một cách hiệu quả, nó chủ yếu được sử dụng trong chất nền màng mỏng hồng ngoại, máy dò tia X và máy dò tia Gamma CdZnTe.
  • CZT Detector

    PAM-XIAMEN cung cấp máy dò dựa trên CZT bằng công nghệ máy dò trạng thái rắn cho tia x hoặc tia gamma, có độ phân giải năng lượng tốt hơn so với máy dò dựa trên tinh thể tán xạ, bao gồm Máy dò phẳng CZT, Máy dò điểm ảnh CZT, CZT Co-phẳng Gri