Nhân sự

Cơ hội nghề nghiệp

Chức vụ:

Kỹ sư phát triển quy trình, tăng trưởng theo trục

Yêu cầu:

  • Bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ trong Kỹ thuật Điện, Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật Hóa học, Vật lý, hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan khác
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn với năng lực sản xuất hoặc R&D
  • Có khả năng đóng góp cá nhân trong khi vẫn tập trung vào các mục tiêu của nhóm.
  • Có khả năng và sẵn sàng hỗ trợ các dự án 24X7.
  • Có thể điều chỉnh để thay đổi các ưu tiên và lịch trình để giữ cho các dự án phát triển đi đúng hướng.
  • Chú ý mạnh mẽ đến chi tiết.
  • Trải nghiệm thực tế trước với các kỹ thuật đặc tính như phát quang, điện dung, Hall, nhiễu xạ tia X tinh thể kép, SEM, EDS và / hoặc SIMS
  • Trải nghiệm MOCVD hoặc MBE
  • Kinh nghiệm làm việc liên quan, chẳng hạn như tăng trưởng lớp biểu mô III-V hoặc kinh nghiệm LED III-V