Tag - GaN HEMT trên sapphire

GaN dựa trên Nanocolumn phát sáng và công nghệ liên quan

GaN dựa trên Nanocolumn phát sáng và liên quan Technologies Tóm tắt: nanocolumns GaN, một chiều tinh thể nano cây cột, có trật khớp thấp và tính hiệu quả khai thác ánh sáng cao; do đó, nanocolumns có một tiềm năng rất lớn để cải thiện đáng kể hiệu quả phát sáng trong khu vực phát thải xanh-to-đỏ. Định kỳ sắp xếp nanocolumns GaN, trong mỗi trong số đó một nhiều InGaN / GaN [...]

PAM-Hạ Môn Cung cấp HEMTs AlGaN-GaN Grown trên Sapphire Chất nền

Hạ Môn Powerway nâng cao Material Co., Ltd., Một nhà cung cấp hàng đầu về siêu cao độ tinh khiết tinh gallium nitride (GaN) và nhôm gallium nitride (AlGaN) Vật liệu và các sản phẩm và dịch vụ khác có liên quan công bố sự sẵn có mới của 2 "/ 4” kích thước AlGaN HEMTs -GaN Grown trên Sapphire Chất nền, đó là vào sản xuất hàng loạt vào năm 2012. Và bây giờ PAM-Hạ Môn [...]