Tag - inp mozambique

InP-DHBT ba chiều trên tích hợp SiGe-BiCMOS bằng liên kết wafer dựa trên Benzocyclobutene cho các mạch sóng MM

Highlights •Fabrication scheme for heterogenous Si-to-InP circuits on wafer level is described. •Wafer-to-wafer alignment accuracy better than 4–8 μm after bonding obtained. •Interconnects with excellent performance up to 220 GHz demonstrated. •Palladium barrier necessary when combining Al-based technology with gold based one. Abstract In order to benefit from the material properties of both InP-HBT and SiGe-BiCMOS technologies [...]

Đạt được các đặc tính và phản ứng xung quang femto giây của QD-SOA đa xếp chồng băng tần 1550 nm được phát triển trên đế InP (311) B

Đạt được các đặc tính và phản ứng xung quang femto-giây của QD-SOA đa xếp chồng băng tần 1550 nm được phát triển trên đế InP (311) B Trong bài báo này, chúng tôi đã chứng minh QD-SOA đa xếp chồng băng tần 155 nm được phát triển nhờ bù biến dạng kỹ thuật trên chất nền InP (311) B, và đánh giá các đặc tính khuếch đại cơ bản và phản ứng xung quang femto giây, để ứng dụng cho [...]