Thẻ - Tuổi thọ của người mang mầm bệnh thiểu số

Độ ổn định môi trường của wafer germanium thụ động hóa học ướt cho pin mặt trời kết tinh

Độ ổn định của môi trường xung quanh của wafer germanium thụ động hóa học ướt đối với pin mặt trời kết tinh Sự thụ động bề mặt đã được công nhận là một bước quan trọng trong việc đánh giá tuổi thọ của chất mang thiểu số của vật liệu quang điện cũng như trong chế tạo pin mặt trời hiệu quả cao. Axit loãng của HF và HCl được sử dụng […]