Tag - độ dày tấm silicon

Đặc tính nâng cao của các tế bào năng lượng mặt trời Silicon Wafer

Tóm tắt Đặc tính nâng cao đóng một vai trò quan trọng để cải thiện hơn nữa hiệu quả chi phí ($ / Wp) của pin mặt trời. Bài báo này trình bày tổng quan về các kỹ thuật mô tả đặc tính tiên tiến hiện đang được sử dụng để phân tích pin mặt trời wafer silicon, trong phòng thí nghiệm hoặc trong các nhà máy. Các kỹ thuật được đề cập bao gồm chụp ảnh phát quang, […]

Các kỹ sư Imec hình thành FinFET nhanh hơn từ các chất bán dẫn hợp chất trên Silicon Wafer

Tóm tắt Đặc tính nâng cao đóng một vai trò quan trọng để cải thiện hơn nữa hiệu quả chi phí ($ / Wp) của pin mặt trời. Bài báo này trình bày tổng quan về các kỹ thuật mô tả đặc tính tiên tiến hiện đang được sử dụng để phân tích pin mặt trời wafer silicon, trong phòng thí nghiệm hoặc trong các nhà máy. Các kỹ thuật được đề cập bao gồm chụp ảnh phát quang, […]