Germanium Wafer

Ge (germanium) enkristaller och Wafers
PWAM erbjuder halvledarmaterial, Ge (Germanium) Single Crystals och Wafers odlade av VGF / LEC

  • Ge (germanium) enkristaller och Wafers

    PAM-XIAMEN erbjuder 2 ”, 3”, 4 ”och 6” germaniumskiva, vilket är en förkortning för Ge-skivor som odlas av VGF / LEC. Lätt dopad P- och N-typ wafer kan också användas för Hall-effektexperiment. Vid rumstemperatur är kristallint germanium sprött och har liten plasticitet. Germanium har halvledaregenskaper. Germanium med hög renhet dopas med trevärda element (såsom indium, gallium, bor) för att erhålla P-typ germaniumhalvledare; och pentavalenta element (såsom antimon, arsenik och fosfor) dopas för att erhålla N-typ germanium halvledare. Germanium har bra halvledaregenskaper, såsom hög elektronmobilitet och höghålsmobilitet.