gecmani wafer

Ge (Gecmani) Crystal Độc thân và Quế
PWAM cung cấp vật liệu bán dẫn, tinh thể đơn và Ge (Germanium) được phát triển bởi VGF / LEC

  • Ge (Gecmani) Crystal Độc thân và Quế

    PAM-XIAMEN cung cấp tấm wafer germanium 2 ”, 3”, 4 ”và 6”, viết tắt của Ge wafer do VGF / LEC trồng. Tấm wafer Germanium loại P và N pha tạp nhẹ cũng có thể được sử dụng cho thí nghiệm hiệu ứng Hall. Ở nhiệt độ phòng, gecmani tinh thể giòn và ít dẻo. Gecmani có đặc tính bán dẫn. Gecmani có độ tinh khiết cao được pha tạp với các nguyên tố hóa trị ba (như indium, gali, bo) để thu được chất bán dẫn germani loại P; và các nguyên tố pentavalent (như antimon, asen và phốt pho) được pha tạp để thu được chất bán dẫn germani loại N. Gecmani có đặc tính bán dẫn tốt, chẳng hạn như tính linh động của điện tử cao và tính linh động của lỗ trống cao.