chế tạo wafer

PAM-XIAMEN Offers wafer foundry services along with photoresist plate with photoresist and photomask, and provide Nanolithography (photolithography):
Surface preparation, Photoresist apply, Soft bake, Alignment, Exposure, Development,Hard bake, Develop inspect, Etch, Photoresist removal(strip), Final inspection.

 • Dịch vụ đúc wafer

  PAM-XIAMEN provides wafer foundry services with advanced semiconductor process technology and benefit from our upstream experiences of substrate and wafer expaxy, 

  PAM-XIAMEN is to be the most advanced wafer technology and foundry services for fabless companies,IDMs and researchers.

   

 • Chất cản quang chế tạo nano

  PAM-Hạ Môn Cung cấp tấm cản quang với cản quang

 • ảnh Mask

  Chào PAM-Hạ Mônnạ

  Một mặt nạ ảnh là một lớp phủ mỏng của vật liệu được hỗ trợ bởi một chất nền dày che, và các vật liệu che hấp thụ ánh sáng để mức độ khác nhau và có thể được theo khuôn mẫu với một thiết kế tùy chỉnh. Các mô hình được sử dụng để điều chỉnh ánh sáng và chuyển mô hình thông qua quá trình in ảnh litô đó là quá trình cơ bản dùng để xây dựng gần như tất cả các thiết bị kỹ thuật số ngày nay.